گالری تصاویر دوم

اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه ۶ آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید.