تصاویر

اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه فردوسی در روز چهارشنبه ۶ آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید.

مجموعه تصاویر برگزیده سخنرانی آن لاین توسعه و مهندس