انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد طراحی لوگوی خود را به مسابقه بگذارد:

  1. طرح می تواند از نشان فعلی دانشگاه فردوسی مشهد و یا عناصر اسلامی و ایرانی الهام گرفته و یا استفاده نموده  و یا ایده ای نو و مستقل باشد.
  2. طرح بایستس بتواند ظرفیت های مختلف از جمله اجراهای بزرگ (دیواری و بنر) و کوچک در حد سربرگ را داشته و نیز چاپ رنگی، سیاه و سفید، اجرای سه بعدی، ساخت آرم، تندیس، مجسمه و غیره باشد و نیز بهره برداری از طرح لوگو و سایر کمیته های دانشگاه را داشته باشد.
  3. طرح بایستی به جهت فنی از مشخصاتی برخوردار باشد که بتوان با کیفیت قابل قبول در ابعاد کوچک و بزرگ اجرا گردد.
  4. انجمن در انتخاب طرح برتر مختار خواهد بود و حق هر گونه بهره برداری را دارد.
  5. هر طراح می تواند سه طرح پیشنهاد دهد.
  6. از میان طرح های دریافتی چنان چه طرحی حائز مشخصات موردنظر انجمن را باشد به عنوان طرح برتر انتخاب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  7. به طراح طرح انتخاب شده جایزه ارزنده ای اعطا و از صاحب اثر به نحو شایسته تجلیل به عمل خواهد آمد.