پیرو نامه تاییدیه شماره 11/297346 مورخ 1395/12/23 صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر موافقت با تاسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، از کلیه فرهیختگان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد دعوت به عملمی آید تا با حضور در دومین مجمع عمومی این انجمن اهتمام لازم را در برگزاری هر چه باشکوه تر این نشست، مبذول نمایند. بدیهی است حضور پرشور یکایک دانش آموختگان و اعضای هیات علمی گرامی در پیشرفت و ارتقای این انجمن نقش موثر و به سزایی ایفا خواهد کرد.

زمان 14 آذرماه 1398 از ساعت 16:30 لغایت 20

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم سالن دکتر رحیمی زاده

با تشکر و تقدیم احترام

هیت موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد