استخدام کارشناس شبکه و زیر ساخت

شرح موقعیت شغلی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارتاز تمام فعالان …

استخدام رئیس تحلیل ریسک سازمانی

شرح موقعیت شغلی تسلط بر شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک های عمل…