همایش ها

اطلاعیه برگزاری کنفرانس بین‌المللی مجازی

بیوفیزیک حیات روی زمین و پاندمی کوید-۱۹

حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های

فناورانه و بازارگرا در «طرح جوانه»

فراخوان پذیرش واحدهای فناور در شعبه مرکز

رشد «شهید دکتر فخری‌زاده»، شعبه پارک علم

و فناوری

فراخوان ها

فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز

رشد «شهید دکتر فخری‌زاده» پارک علم

و فناوری

حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های

فناورانه و بازارگرا در «طرح جوانه»